06-12-2019  
Mikołaja i Emiliana  
Klub Jeździecki    
Oferta    
Regulamin    
Organizacja zajęć    
Galeria    
Kontakt    
Restauracja    
Poleć znajomemu
 

Regulamin Stajni Wilanów

Obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Stajni Wilanów

 

 1. Stajnia prowadzi zajęcia dla dorosłych i dzieci na placach maneżowych, krytej ujeżdżalni oraz w terenie 7 dni w tygodniu w umówionych godzinach. Zajęcia mogą zostać odwołane w przypadku złych warunków pogodowych lub w przypadku zaistnienia siły wyższej.
 2. Nauka jazdy konnej prowadzona jest pod nadzorem wykwalifikowanych instruktorów jazdy konnej.
 3. Podczas trwania zajęć wszyscy uczestnicy bezwzględnie zobowiązani są do noszenia ochronnego nakrycia głowy- kasku.
 4. Opłata za jazdę pobierana jest z góry przez wskazanego instruktora, aktualny cennik jazd dostępny jest na tablicy ogłoszeń oraz w Internecie na stronie stajni
 5. Z zajęć nie mogą korzystać osoby pod wpływem alkoholu oraz takie, u których występują przeciwwskazania lekarskie.
 6. Osoby niepełnoletnie uczestniczące w zajęciach zobligowane są do przedstawienia odpowiedniego druku (udostępnia instruktor) ze zgodą prawnego opiekuna.
 7. Na terenie stajni, ujeżdżalni, oraz w siodlarni obowiązuje zakaz palenia papierosów i używania innych źródeł ognia
 8. Konie, na których odbywają się zajęcia są przydzielane kursantom przez instruktora. Pamiętaj, że konie są zwierzętami płochliwymi oraz do końca nieprzewidywalnymi, przebywając lub jeżdżąc na nich należy zachować maksymalną ostrożność należytą staranność.
 9. Nie wolno biegać, krzyczeć przy koniach oraz wykonywać gwałtownych ruchów płoszących konie
 10. Zabrania się karmienia koni bez zgody instruktora lub pracownika stajennego.
 11. Należy przestrzegać porządku i czystości. W trakcie przebywania w obrębie stajni oraz jej obiektów należy zachować ład i porządek. Przed oraz po jeździe uczestnicy są zobowiązani do starannego przygotowania konia oraz sprzętu.
 12. Jeźdźcy odpowiedzialni są za stan sprzętu, z którego korzystają oraz zdrowie powierzonych zwierząt,
 13. Wszelkie akcesoria do pielęgnacji koni należy odłożyć na swoje miejsce po wykonanych zabiegach pielęgnacyjnych.
 14. Po skończonej jeździe należy rozsiodłać konia, zdjąć ogłowie, założyć koniowi kantar, umyć wędzidło, a siodło i ogłowie odnieść do siodlarni. Konia zależnie od polecenia instruktora odprowadzamy do boksu lub pozostawiamy przypiętego uwiązem w wyznaczonym do tego miejscu.
 15. Stanowczo zabrania się przejeżdżania konno wierzchem przez korytarze  w stajniach.
 16. Wszelkiego rodzaju skaleczenia, urazy i wypadki zarówno osób jak i koni należy niezwłocznie zgłosić instruktorowi.
 17. Należy stosować zasadę ograniczonego zaufania względem siebie osób obcych i koni.
 18. Osoby odwiedzające nas z psami proszone są o trzymanie ich na smyczy. Niedopuszczalne jest pozostawianie swobodnie biegających psów na placu podczas prowadzenia jazd.
 19. Osoby przebywające na terenie obiektu zobowiązane są bezwzględnie stosować się do zaleceń instruktora oraz pracowników stajni.